Om Oss

I dag er Det Kurdiske Ungdomsforbundet i Norge-Lawan en organisasjon som legger vekt på nyskaping, modernisering og kvalitetsheving både når det gjelder innhold og organisering, sentralt og lokalt. Lawan mener at organisasjonsdeltakelse er en viktig arene der unge kan lære å praktisere demokrati, følge prinsipper og lære å ta ansvar. Der er i vise organisasjoner vi lærer å ta imot kritikk, respektere hverandres synspunkter og tro på likeverd og rettverdighet. Å være medlem og aktiv i en organisasjon er som å delta i en demokrati skole.


Lawan har også et eget danse og teater gruppe. Gjennom møter, seminarer og kurser  griper Lawan de fleste anledningene, for å støtte det kurdiske folkets kamp mot undertrykking i Kurdistan, samtidig motivere kurdiske ungdommer til å ta høyere utdanning.  Forbundet har blant annet hatt menneskerettighets seminarer, kurs om det kurdiske språket og motivasjonsseminarer for høyere utdanning.For å kunne gjennomføre forbundets målsetninger har Lawan opprette kontakter og samarbeid med andre, både norske og minoritets ungdomsorganisasjoner. 

Fra å være et forbund som ble dannet med kun 15-16 ungdommer har Lawan på kort tid hatt et enormt fremmarsj. Gjennom disse årene har Lawan hatt forkjellige aktiviteter for å gjennomføre de vedtakene som blir vedtatt på landsmøtet. Forbundet  har blant annet  være aktiv for å vekke interesse blant kurdiske ungdommer for idrett, samtidig forberede muligheter for trening og innlæring innenfor disse områder. Mange forkjellige aktiviteter innenfor sport har blitt arrangert, deltakelsen og interessen blant medlemmer har hvert stor. Lawan har også jobbet aktivt med å styrke og bevare den kurdisk kulturen og identiteten blant kurdiske ungdommer. Forbundets styre har gjennom disse årene markert de kurdiske høytidene og fellesmarkeringene som for eksempel Newroz feiringen( den kurdiske nyttårsfeiringen). Samtidig er det viktig å få ungdommene til å integrere seg i det norske samfunnet. For å få til dette tiltaket har Lawan blant annet hvert med på 17. mai markeringer, ved å holde taler, gå i tog og ikke minst danse kurdisk folkedans for forsamlingen. 


Lawan's mål er først og fremst prøve å skape en trygg, meningsfull og utviklende hverdag for den kurdiske minoriteten i Norge spesielt for barn og ungdommer. For å nå dette målet må samarbeid og samspillet mellom, foreldre, offentlige myndighet og andre frivillige organisasjoner styrkes og videreutvikles. Lawan mener å utvikle barn og ungdoms deltakelse og innflytelse i samfunnslivet er viktig. Den enkeltes trygghet avhenger av at det finnes et fellesskap der mange tar ansvar, og der det er tillit og gjensidighet. Lawan gjør en flott innsats for kurdiske barn og unge, både på det praktiske og på det holdningsskapende området. 

I dag bedriver forbundet et riksomfattende virksomhet i hele landet, med landstyre i Oslo. Lawan har nå lokale avdelinger i de fleste fylkene, blant annet i Akershus, Drammen, Østfold, Haugesund, Trondheim og Oppland. Forbundet har hundrevis av medlemmer over hele landet, og for hvert som går melder flere seg inn. Hittil har forbundet hatt 13 landsmøter der medlemmer har valgt landstyre for en periode på et år. Dette landstyret er forbundets høyeste myndighet mellom landsmøtene. Landstyrets viktigste oppgave og ansvar er å arbeide etter vedtakene som blir vedtatt på landsmøtene. Lawan er en frivillig organisasjon som jobber først og fremst for kurdiske barn og ungdommer som er bosatt i Norge. Forbundet  representerer kurdiske ungdommer og barn her i landet. Barn og ungdom fra og med 5 år til og med fylt 35 år kan bli medlem i forbundet, samtidig har de rett til å bli medlem i andre organisasjoner, dersom disse organisasjonenes vedtekter ikke er i strid med Lawan's vedtekter,

I likhet med de andre landene har også kurdiske barn og ungdommer som er bosatt i Norge organisert seg i en sådannes organisasjon. I Norge ble Lawan stiftet formell for første gang i 2000. På dette tidspunktet var det ca 15- 16 ungdommer og barn som hadde samlet seg i en ganske alminnelig hjem og grunnlagt den overnevnte forbundet.


Det Kurdiske Ungdomsforbundet i Norge-Lawan er det norske navnet på Yeketi Lawani Demokrati Kurdistani Iran, ( Yeketi Lawan). KUFN  er en av mange avdeling under Yeketi Lawani Demokrati Kurdistani Iran som har sitt hovedstyre i Kurdistan (Koye). Lawan er en verdensomfettende og anerkjent ungdomsorganisasjon med avdelinger i de fleste verdensdelene, spesielt i Europa. Det er verd å nevne at Yeketi Lawani Demokrati Kurdistani Iran var den første kurdiske ungdomsorganisasjonen i historien, som var rett mot kurdiske ungdommer.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn