Referat fra Lawan Første Møte

Den 10 oktober 2015 ble det holdt det første møte med det nye styre for det kurdiske ungdoms organisasjonen Lawan , møte var arrangert på Lawan sitt lokal i Lillestrøm. De som var tilstede på møtet var de nye undommene som ble valgt til lawans styre, og en fra den forrige styre.
 Chalak Kadri, Zhakaw Azari, Yassin Azari, Sharam Ahmadi, Ajwan Peroti, Shamal Shojaji, Sozan Rastgo, Dlnia Hasannia og Komar Yarhussaini.
 Møtet gikk ut på å diskutere om hva vi skal gjøre fremover før neste konferanse og utdele forskjellige poster.

-          Utdeling av poster:

  • Leder: Chalak Kadri
  • Nest leder: Dlnia Hasannia
  • Medlemsansvarlig: Zhakaw Azari
  • Økonomi: Sozan Rastgo
  • Aktivitetsansvarlig: Ajwan Peroti
  • Kontakt person: Shahin Shojai
  • Sekretær: Sharam Ahmadi
  • Media: Dlnia Hasannia
  • Varamedlem: Yassin Azari og Shamal Shoji

Når vi hadde fordelt postene, så var det tid for å komme med forslag om hva vi kan gjøre før neste møte. Det var mange gode forslag som kom fram, så var det å godkjenne forslagene vi skulle gjøre fremover o

-          Gjøre Lawan aktiv i de ulike områdene

-          Få med flere medlemmer som er aktive.

-          Brosjyre om lawan

-          Lawans tale i 26i Sermawez

-          Dansgruppe

-          Flere aktiviteter for barn og unge fra 5 til 13 år

Godkjenning av møte Rebwar abdullahi som vi fikk kontakt med via telefon godkjente lawans første møte med det nye styre.

Møtet ble avsluttet 14.30

 

Referat fra Lawans 12 Landsmøte 2015

Referat fra Lawans 12 Landsmøte 2015

Lørdag den 03.10.2015 holdte Lawan sitt 12 landsmøte på Sauevika Leirsted kl. 14.00.

Landsmøtet startet med den kurdiske nasjonalsangen Ey Reqib, etterfulgt av et minutts stillhet til minne om de som har mistet livet for frihet i Kurdistan. Deretter ledelsen fra forrige styret ba alle medlemmer og deltagerne velkommen. Landsmøtet startet ved to møteledere og en referent ble valgt av de fremmedmøtende for å lede landsmøtet. Følgende personer ble valgt, Jasin Safari, Zhakaw Azari og Dlnia Hasannia. Innkallingen ble godkjent av deltakerne og landsmøtet startet. Følgende personer ble valgt til signering av protokoll, Yassin Azari, Roonak Kasili og Amanj Afshin.

 Både innkalling og årsmøte godkjent.

Landsmøtet gikk etter plan, representanter fra PDKI og Lawan i Europa, holdte tale.

I den andre delen av landsmøtet, presenterte styre årsrapport, økonomirapport og budsjett. Styres årsrapport ble presentert av Awat Azari, rapporten gjaldt alt, seminarer, møter, konferanser, aktiviteter, idrettsaktivitet, leksehjelp, språkkurs og alle andre aktiviteter sammen med alle andre organisasjoner. Deretter presenterte Kohmar Yarhussaini regnskapet og budsjettet for landsmøtet.

Både årsrapport, regnskapet og budsjettet ble godkjent enstemmig av landsmøtet.

 

Under vedtektsendringer ble det foreslått følgende endringer av styre:

-      § 5 nr 2: endre aldersgrensen fra 30 år til 35 år

-      § 6 nr 1: Endre støttemedlems aldre fra 30 til 35 år

-      § 6 nr 3: Endre fra 35 til 38 år.

Alle endringsforslag ble vedtatt endret.

 

I landsmøtet åpen del diskuterte deltakerne rundt hva må gjøres videre og hvilke roller skal den nye styret ha. De fleste var enige om at Lawan som organisasjon kan være mer aktiv og delta i flere arrangementer sammen med andre organisasjoner. Det å hjelpe ungdommer å forstå det flerkulturell samfunnet vi lever i, og ikke minst hjelpe foreldrene til å være mer engasjert i å delta i barnas skolegang og utvikling i det flerkulturelle samfunnet. Alt dette kan gjennomføres med kulturelle arrangementer og seminarer, der kurdiske familier og deres barn kan bli mer kjent med ulike verdier i samfunnet.

I den siste delen av landsmøtet ble nytt styre valgt av deltakerne, følgende personer er valgt til styre:

Leder: Chalak Kaderi

Nestleder: Delnia Hasannia

Kontaktperson: Shahin Shojai

Økonomiansvarlig: Sozan Rastgo  

Aktivitetsansvarlig: Ajwan Peroti,

Media ansvarlig: Delnia Hasannia,

Sekretær: Sharam Ahmadi,

Medlemsansvarlig: Shadi Azari,

 

Varamedlemmer:

-      Shamal Shujahi

-      Yassin Azari

Deretter deltok deltakerne i en åpen diskusjon med forslag til den nye styre, om hva de kan gjøre videre. Forslag til aktiviteter og en tettere samarbeid med andre ungdoms organisasjoner i fremtiden.

Landsmøtet ble hevet kl. 20.00

 

For mer bilder besøk vår Facebook side Lawan Norge

Lawan Buskeruds årsmøte

 

Lørdag den 07.02.2015 hadde Lawan Buskerud årsmøte for medlemmene sinne i området. Vi begynte med å samle medlemmene klokka 18:00, og spilte bowling i en times tid før vi gikk over og begynte på årsmøte. På årsmøtet var Kohmar Yarhussaini fra sentralstyret tilstede. Klokka 19:00 begynte årsmøtet og det gamle styre kom fram, med det arbeide de hadde gjort dette året og alle ble godkjent med flertall. Etter at det gamle styre var ferdig med å representere arbeidet sitt, begynte vi å velge ny styre. De som ville jobbe i det nye styret kom fram og representerte seg og sitt bakgrunn. Etter et vellykket avstemming valgte vi det nye styret og består av:


Leder (aktivitetsansvarlig): Veyan Yarhussaini
Økonomiansvarlig: Dler Ali Wali
Media og Kontaktperson: Lana Yarhussaini
Vara (aktivitetsansvarlig): Benaz Muradi


Etter et vellykket årsmøtet samlet vi alle medlemmene og spiste sammen, og samtidig diskuterte de om hva slags aktiviteter de ville ha fremover og var nyttig for alle medlemmene. Alle kom frem med gode forslag til det nye styret, som de kan jobbe med dette året.

 

 

 

 

 

 

Møtemed Mustafa Hejri

Søndag 25.mai 2014 ble det holdt et møte med Mustafa Hijri generalsekretær i PDKI (kurdisk demokratisk parti i Iran ).

Lawan.no...ny side

Da er Lawan.no igjen igang, denne gangen med ny designe og nyttinnhold.

Lawans 11. Landsmøte 2013

Fredag 01.11.13 frem til 03.11.13 arrangerte sentralstyret en hyttetur for alle Lawan medlemmer hvor det skulle foregå det 11. landsmøtet.